معرفی کتاب «منطقه: کتابی درباره‌ی فیلمی درباره‌ی سفر به یک اتاق»