برچسپ پوپه میثاقی

حضور محدود و تنبیه شده‌ی زبان

پوپه میثاقی یادداشت سوم پرونده‌ی «امر جنسی و سانسور در ترجمه» معرفی و نقد کتاب تهران| چندین سال‌ پیش در بخشی از یکی از اولین مقالاتی که بعد از مهاجرت به زبان انگلیسی نوشتم به موضوع زبان در روابط نزدیک پرداختم. برای نوشتن آن متن، کنجکاو رفتارهای زبانی دوستان و آشنایان در روابط‌شان شدم و نکته‌ای را در مقاله باز کردم که به موضوع این نوشته برمی‌گردد: زوج‌هایی که با

ادامه مطلب

روایت مُردگان؛ نگاهی به اولین رمان پوپه میثاقی

مروری بر کتاب trans(re)lating house one، نوشته‌ی پوپه میثاقی معرفی و نقد کتاب تهران| جسدها بر جسدها کپه می‌شوند، روایت‌ِ ناتمام یکی‌شان بر روایتِ ناتمام یکی دیگر، سرنوشت‌های مبهم بر سرنوشت‌های مبهم، سؤال‌ها بر سؤال‌ها: جوابی به گوش ما نمی‌رسد. آن‌چه به گوش ما می‌رسد روایت‌هایی است مهیب که سررشته‌شان در دستِ ما نیست، پرونده‌هایی است که سروصدا می‌کنند اما بی‌صدا و بلاتکلیف رها می‌شوند. ما هیچ‌وقت به اصلِ ماجرا

ادامه مطلب