آیا عنوان ویراستار باید روی جلد کتاب بیایید؟

گاهی می‌بینیم که روی جلد برخی از کتاب‌های ترجمه‌ای و تألیفی، زیر نام نویسنده و مترجم نام دیگری هم به چشم می‌خورد: نام ویراستار، اتفاقی که چندان رایج نبوده و هنوز هم نیست. در نگاه اول شاید نکته‌ی مثبتی به نظر برسد و مثلاً به اهمیت‌پیداکردن جایگاه ویراستاران و ویرایش در نگاه ناشران یا مخاطبان تعبیر شود. اما با کمی توجه بیش‌تر، به نظر می‌رسد ناشران دنبال نام‌ها هستند که

ادامه مطلب