جنبش‌های فاشیستی: بحران نظام لیبرالی و تکامل فاشیسم

معرفی و نقد کتاب تهران | کتاب «جنبش‌های فاشیستی: بحران نظام لیبرالی و تکامل فاشیسم» نوشته ارنست نولته را مهدی تدینی در سال ۱۳۹۳ در ۴۹۶ صفحه برای نشر ققنوس ترجمه کرده است. ارنست نولته، تاریخ‌نگار و فیلسوفی آلمانی است که در دوره‌ای شاگرد مارتین هایدگر نیز بوده است. موضوع اکثر پژوهش‌های وی جنبش‌هایِ رادیکالِ سیاسی و اجتماعی در قرون اخیر است. او را به‌طور خاص به‌عنوان «فاشیسم‌پژوه» می‌شناسند و برخی

ادامه مطلب