درآمدی بر برنامهٔ فلسفه برای کودکان

کتاب «درآمدی بر برنامه فلسفه برای کودکان» جلد نخست از مجموعه «آموزش مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانانِ» پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است و همچون دیگر کتاب‌های مجموعه با این هدف نوشته شده است که دانشی نظری برای علاقه‌مندا‍ن مربی‌گری فلسفه برای کودکان فراهم سازد. دکتر مراد یاری دهنوی عضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان است. او چند کتاب و مقاله با موضوع تعلیم و تربیت تألیف و

ادامه مطلب