مسئله‌ تقصیر؛ درباره‌ی مسئولیت و تقصیر

معرفی و نقد کتاب تهران|  کارل یاسپرس، فیلسوف و روانشناس آلمانی، در سال ۱۸۸۳ به دنیا آمد و در سال ۱۹۶۹ درگذشت. او کار فکری و دانشگاهی خود را به عنوان روان‌شناس آغاز کرد، منتها پس از مدتی به فلسفه روی آورد. به بیان یکی از شارحان اندیشه‌ی یاسپرس، او در پژوهش‌های فلسفی خود، مخصوصاً در «معرفت‌شناسی و فلسفه‌ی دین و نظریه‌ی سیاسی» در دهه‌های میانی قرن بیستم اثرگذار بود.

ادامه مطلب