کودتاهای ایران؛ نقاط قوت و ضعف پژوهش «سهراب یزدانی»

معرفی و نقد کتاب تهران| کودتاهای ایران اثر سهراب یزدانی از مهم‌ترین کتاب‌های منتشرشده در حوزه‌ی تاریخ در چندسال اخیر بوده که به دلیل موضوع جذاب، مولف تیزبین و ناشر خوشنامش همچنان پرفروش است. سهراب یزدانی با پنجمین کتابش کودتاهای ایران، نام خود را به‌عنوان یکی از مورخین مطرح در آکادمی ایرانی تثبیت کرد. تا قبل از کودتاهای ایران، آقای یزدانی را به‌عنوان مورخی متمرکز بر تاریخ‌ مشروطه می‌شناختیم.  او که

ادامه مطلب