روایت مُردگان؛ نگاهی به اولین رمان پوپه میثاقی

مروری بر کتاب trans(re)lating house one، نوشته‌ی پوپه میثاقی معرفی و نقد کتاب تهران| جسدها بر جسدها کپه می‌شوند، روایت‌ِ ناتمام یکی‌شان بر روایتِ ناتمام یکی دیگر، سرنوشت‌های مبهم بر سرنوشت‌های مبهم، سؤال‌ها بر سؤال‌ها: جوابی به گوش ما نمی‌رسد. آن‌چه به گوش ما می‌رسد روایت‌هایی است مهیب که سررشته‌شان در دستِ ما نیست، پرونده‌هایی است که سروصدا می‌کنند اما بی‌صدا و بلاتکلیف رها می‌شوند. ما هیچ‌وقت به اصلِ ماجرا

ادامه مطلب