پس از هجوم ملال

کسی که می‌میرد، خاطراتش را با آدم‌ها شبیه به خیال می‌کند. دیگر کسی را نداری که بعد از مرور آن خاطرات صدایش را بلند کند و بگوید: «اینجاشو عیناً درست می‌گه». تقدیم به خاطره‌ی امیرسالار شاهیبرای اینکه نگذارم به خیال بدل شود– فاطمه روان‌گرد معرفی و نقد کتاب تهران | من از اینکه افسرده باشم لذت می‌برم. در واقع در اینکه تا بیخ احساس بدبختی و بیچارگی کنم، میزان زیادی

ادامه مطلب