انسان خردمند؛ نگاهی به یکی از پرفروش‌ها

معرفی و نقد کتاب تهران| اینکه موجی اجتماعی کتابی را جزو اولویت‌هایم قرار دهد، اجتناب‌ناپذیر اما ناخوشایند است. انسان خردمند از این دست کتب است. یووال نوح هراری، این کتاب را در سال دو هزار و یازده به زبان عبری و در سال دو هزار و چهارده به زبان انگلیسی منتشر کرد. برخلاف عنوان آن، کتاب با مباحث انسان‌شناسی جسمانی تخصصی مرتبط نیست و به همان اندازه که به طور

ادامه مطلب