برچسپ اورهان پاموک

زنی با موهای قرمز

معرفی و نقد کتاب تهران: معرفی کتاب زنی با موهای قرمز نوشته اورهان پاموک در گفت‌وگو با مژده الفت، مترجم کتاب، آیدین آراز، روزنامه نگار و محمود آموزگار، مدیر نشر کتاب آمه و رییس اتحادیه ناشران و کتاب فروشان

زنی با موهای قرمز

معرفی و نقد کتاب تهران: زنی با موهای قرمز دفاعیه‌ای است که در زندان نوشته شده. این شاید کوتاه‌ترین تعریف از داستانی باشد که هم پایان را لو می‌دهد و هم داستان را لو نمی‌دهد. با این حال اگر به سیاق معمول و از آغاز به این کتاب نگاه کنیم، زنی با موهای قرمز مانند بسیاری از داستان‌های اورهان پاموک در استانبول می‌گذرد. داستان از استانبول ۱۹۸۵ و در محله

ادامه مطلب