گفتار اندر سبب پدیدآوردن بخش ادبیات کهن فارسی

معرفی و نقد کتاب تهران | واژه‌ی یونانی کَنون[۱] در اصل به میله یا خط‌کش اندازه‌گیری اشاره دارد و با توسّع معنایی به فهرست یا کاتالوگ نیز اطلاق می‌شده‌است. سپس‌ مقامات کلیسا این واژه را در اشاره به فهرست کتاب‌هایی در انجیل عبری و عهد جدید که معقتد بودند آنها کتب مقدس اصیلند، به‌کار بردند. بعدتر متخصصان اصطلاح فوق را در اشاره به آثار غیر مذهبی‌ای که اصالتاً متعلّق به

ادامه مطلب