همبستگی لرزیدگان؛ مقاومت در برابر سانسور و سرکوب در چک

معرفی و نقد کتاب تهران| ایوان کلیما در روح پراگ از تولد «سامیزدات» چک می‌گوید. شکل‌گیری سامیزدات چک و تأثیرات اجتماعی عمیقی که در پی داشت، داستان غریبی دارد. برای روایت ماجرای همبستگی لرزیدگانی که در عصر تاریک سانسور صدای امید و مقاومت بودند، باید کمی به عقب برگردیم. تاریخ سانسور در بوهمیا مانند باقی سرگذشتش شگفت‌انگیز و غریب است. چک‌ها از قرن پانزدهم میلادی سانسور سیستماتیک را تجربه کردند

ادامه مطلب