برچسپ ادبیات عرب

ساقه بامبو؛ روایت آشنای مهاجران

کاش مثل درخت بامبو بودم که به جائی تعلق ندارد. ساقه بامبو داستان آشنای مهاجران شرقی به غرب جهان است با اندکی تفاوت، مهاجر شرقی داستان به سرزمین دیگری در شرق مهاجرت می‌کند. نوجوان نیمه کویتی-نیمه فیلیپینی قهرمان داستان، زندگی سراسر فقر و محرومیت در فیلیپین را ترک کرده و راه کویت، بهشت سرزمین پدری، را در پیش می‌گیرد. منحصربه فرد بودن و جذابیت رمان از از دو ویژگی ناشی

ادامه مطلب

بیروت ۷۵؛ اینجا که پا نهادی از هر آرزویی دست شوی

معرفی و نقد کتاب تهران| بیروت ۷۵ از سفر پنج نفر به بیروت آغاز می‌شود؛ فرح، یاسمینه، طعان، ابومصطفی و ابوملا پنج مسافر اتومبیلی هستند که از دمشق به سوی بیروت می‌رود. نویسنده کوشیده هریک از آنها را به عنوان نماد بخشی از جامعه‌ی به سرعت در حال تغییر لبنان معرفی کند. بیروت ۷۵، داستانی هولناک درباره‌ی کشوری است که در کمتر از یک سال شعله‌های جنگ داخلی ویرانگر در آن

ادامه مطلب