مارال فرخی

مارال فرخی

مارال فرخی، متولد تهران و دانش‌آموخته مطالعات فرهنگی است و پایان‌نامه‌ای با موضوع تحلیل گفتمان روان‌شناسی عامه‌پسند نوشته و دفاع کرده است. پیش از این با آژانس ادبی غزال همکاری می‌کرده و هم‌اکنون جزو هیئت تحریریه اصلی معرفی و نقد کتاب تهران است.