معرفی و نقد کتاب

رودین
ایوان تورگنیف - م.ه شفیعیها
آئورا
کارلوس فوئنتس-عبدالله کوثری
پنین
ولادیمیر ناباکوف-رضا رضایی