ترجمه‌ی کتاب آن فرانک؛ خاطرات یک دختر جوان و مسئله‌ی سانسور

معرفی و نقد کتاب تهران| چند روز پیش کتاب آن فرانک، خاطرات یک دختر جوان، ترجمه‌ی شهلا طهماسبی، چاپ «بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه»، را در دست گرفتم و به خواندن آن مشغول شدم. همراه با آن، ترجمه‌ی فارسی دیگر کتاب {«رویا طلوع»، «کتابخانه‌ی اینترنتی علاء‌الدین»} و ترجمه‌ی انگلیسی آن {‘The Diary of a Young Girl’، ‘Susan Massotty’، ‘Doubleday’} را نیز گرفتم تا هرکجا با جمله‌ی نامفهومی در ترجمه‌ی

ادامه مطلب