سرگذشت هاکلبری فین؛ کلّیاتی درباره‌ی زبان کتاب و علّت شهرت آن در ادبیّات آمریکایی

معرفی و نقد کتاب تهران | اگر از میان عناصر مختلفی که یک اثر ادبی را شکل می‌دهند، زبان را اصلی‌ترین عنصر بدانیم، انگشت‌شمار آثاری هستند که می‌توان آنها را معرف زبان مردم یک‌ سرزمین دانست. سموئل لنگهورن کلِمنز  -همان مارک توِین معروف- کسی است که توانست با خلق رمان ماجراهای هاکلبری فین ادبیّات آمریکایی را از سیطره‌ی ادبیّات انگلیسی بیرون بیاورد. از این روست که همینگوی گفته‌ است «همه‌ی آثار ادبیّات

ادامه مطلب