زنبورهای خاکستری؛ داستان آشنای آدم‌های جنگ

معرفی و نقد کتاب تهران| مردی در دهه‌ی پنجم زندگی‌اش و ساکن روستای استاراگرادوفکای کوچک است، در منطقه‌ی خاکستریِ جنگ میان روسیه و اوکراین. مناطق خاکستری در جنگ‌ها به مناطقی گفته می‌شوند که طرف مناقشه‌ی دو طرف جنگ قرار دارند، اما در آن مناطق نه جنگِ جنگ است نه صلحِ صلح؛ چیزی شبیه برزخ. طی سه سالی که از جنگ می‌گذرد، تمام اهالی روستا برای اینکه هر روز صبح موشک‌هایی

ادامه مطلب