این هم مثالی دیگر

معرفی کتاب «این هم مثالی دیگر»، نوشتهٔ دیوید فاستر والاس، ترجمهٔ معین فرخی، نشر اطراف با حضور مترجم کتاب، معین فرخی و شمیم مستقیمی، روزنامه نگار و نویسنده. در اینجا می‌توانید مصاحبه‌ی «معرفی و نقد کتاب تهران» را ببینید.

فقط روزهایی که می‌نویسم؛ پنج جستار درباره‌ی خواندن و نوشتن

معرفی و نقد کتاب تهران| «فقط روزهایی که می‌نویسم» روایت‌های آشنا و دقیقی است درباره‌ی برخی از آن پرسش‌هایی که دوستداران واقعی داستان قطعاً زمان‌هایی درباره‌شان فکر کرده‌اند، همانها که شیفتهٔ نویسندگان و میل عجیب و دیوانه‌وارشان به نوشتن هستند و یا احتمالاً همه‌شان آرزوی نوشتن را در سر می‌پرورانند یا دست‌کم زمانی درباره‌اش رؤیا می‌بافته‌اند. این کتاب در بردارنده‌ی پنج جستار است درباره‌ی نوشتن و خواندن. عنوان جستارهایی که

ادامه مطلب