ملاحظاتی انتقادی درباره‌ی ترجمه‌ «رساله‌ الهیاتی-سیاسی» اسپینوزا

معرفی و نقد کتاب تهران | در این مقاله می‌کوشم با اقامه‌ی ۱۱ دلیل و ارائه‌ی شواهد متعدد و متنوع برای آن دلایل نشان دهم که ترجمه‌ی «علی فردوسی» از «رساله» اسپینوزا که نشر «شرکت سهامی انتشار» در سال ۱۳۹۶ در ۱۱۰۰ نسخه چاپ کرده است، ترجمه‌ای قابل‌قبول و قابل‌دفاع نیست و نمی‌تواند برای فهم دقیق و بدون اشکال آرا و اندیشه‌های اسپینوزا در کتاب مذکور موردتوجه قرار گیرد. ادعاهای نگارنده

ادامه مطلب