تمرین مدارا با محمد مختاری

۱۳۹۷/۰۹/۱۲

 
0

معرفی و نقد کتاب تهران:  محمد مختاری ۱۲ آذر ۱۳۷۷ در ماجرای موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای به قتل رسید. کتاب تمرین مدارا بعد از سال‌ها چاپ شده و هم‌اکنون با قیمت ۳۰.۰۰۰ تومان در دسترس اهالی فرهنگ است. مختاری در بخشی از یادداشت ابتدای کتاب «تمرین مدارا» می‌نویسد:

دو گروه مقاله‌ای که در این مجموعه گرد آمده است، نوشته‌ی سال‌های ۷۵-۷۰ است. گروه اول وجوه گوناگونی از بازخوانی فرهنگ است…گروه دوم از برخوردهای موضعی و موردی در حوزه نقد فرهنگی مایه می‌گیرد… بیشتر این مقاله‌ها در مجله‌های آدینه، تکاپو، فرهنگ، توسعه، گردون و … در سال‌های یادشده به چاپ رسیده است… امیدوارم این مجموعه بتواند به سهم کوچک خود در بسط تفکر انتقادی و تمرین مدارا مؤثر افتد؛ و سبب شود که از راهنمایی‌ها  انتقادهای صاحب‌نظران گرامی در تداوم «بازخوانی فرهنگ» بهره‌ور شوم.

همچنین در بندی از مقاله‌ی «فرهنگ حذف و سیاست سانسور» نوشته‌ی محمد مختاری می‌خوانیم:

استبداد یک روش و ارزش انتخابی یا مبتنی بر «حق انتخاب» نیست، بلکه تبلور تکلیف و پذیرش است. از این رو فرهنگ «تکلیف» برای خرد جمعی و مشارکت عمومی نیز نمی‌تواند وجهی قائل شود. نه آنها را در تاریخ و سابقه و سنت خود تجربه کرده است و نه به کاهش نسبی خطاها از راه مشارکت و هم‌اندیشی باور دارد. اساساً حق اجتماعی را نیز ناشی از خرد جمعی و حقوق عمومی نمی‌داند. باور ندارد که خرد مجموع مردم برای حفظ و سلامت و اعتلای جامعه به طور نسبی کافی است. به همین سبب نهادها و افرادی را معین می‌کند که کارکردشان حفظ سلامت و اعتلای فردی و اجتماعی است. اینان مصادر مصلحت و خردند. پس هر چه مقرر کنند بر حقوق فردی و اجتماعی رجحان دارد.

Leave A Comment

Your email address will not be published.