تماشای رنج دیگران

۱۳۹۹/۰۳/۱۰

 
0

تماشای رنج دیگران اثری است از سوزان سونتاگ  دربارۀ نگریستن به رنج دیگران از دریچه عکس، رنجی که از ما دور است و متعلق به دیگری است.  از این کتاب دو ترجمه در کتابفروشی‌ها موجود است : تماشای رنج دیگران به ترجمۀ زهرا درویشیان را نشر چشمه منتشر کرده است و نظر به درد دیگران به ترجمهٔ احسان کیانی‌خواه را نشر گمان.

«در هر مورد تصاویر خوفناک از ما می‌خواهند تا تماشاچی، ترسو یا ناتوان از نگریستن باشیم. آنها که دل نگاه کردن به این تصاویر باشکوه را دارند نقشی به خود می‌گیرند که آن تصاویرِ درد و رنج مجازش دانسته‌اند. شکنجه موضوعی متعارف در هنر است که اغلب در نقاشی منظره‌ای دیدنی محسوب می‌شود که در آن عده‌ای در حال تماشا یا بی‌اعتنا هستند؛ در هر صورت این معنای تلویحی همواره منتقل می‌شود که چنین وضعیتی نمیتواند متوقف شود- اینکه هر نوع تماشاچی‌ای، چه دلسوز و چه بی‌توجه، به این تصاویر نگاه می‌کند، خود تأکیدی بر این واقعیت است». 

پاره‌ای از ترجمۀ زهرا درویشیان، فصل سه ص ۳۶ و ۳۷

Leave A Comment

Your email address will not be published.