نوشتن مادام بوواری؛ متن این کتاب «جعلی» است

۱۳۹۹/۰۱/۳۰

 
0

«نوشتن مادام بوواری» نامه‌ای است طولانی از فلوبر به معشوقه‌اش لوییز کوله. متن این کتاب «جعلی» است؛ به این معنا که فلوبر هرگز چنین نامهٔ بلندی برای لوییز کوله ننوشته است. این‌ نامهٔ طولانی حاصل کنار هم گذاشتن بریده‌های باشکوهی از مجموع نامه‌هایی است که فلوبر در حال نوشتن مادام بوواری برای معشوقه‌اش نوشته است. به همین خاطر است که نام کتاب «نوشتن مادام بوواری» است. همانطورکه در پشت جلد کتاب می‌خوانیم این متن تنها یک سند منحصر به فرد دربارهٔ تکوین روزانهٔ اثری بزرگ نیست، بلکه همزمان یک «ادبیات چیست؟» بسیار شخصی را هم به دست می‌دهد. ترکیب باشکوهی از شکیبایی، نشاط، مردم‌گریزی، سخاوت، شک، وحشی‌گری و … 
کتاب را اصغر نوری از فرانسه ترجمه کرده و نشر نیلوفر در زمستان ۱۳۹۰ به چاپ رسانده است. 

«نوشتن مادام بوواری» نامه‌ای است طولانی از فلوبر به معشوقه‌اش لوییز کوله

اگر دوست دارید این نویسندهٔ بزرگ فرانسوی -خالق شخصیت «اما بوواری» معروف- را بیشتر بشناسید، چند کتاب دربارهٔ او به فارسی ترجمه شده است:

«آوازهای کوچکی برای ماه»، نامه‌نگاری‌های ژرژ ساند و فلوبر، ترجمهٔ گلاره جمشیدی، نشر افق.

«عیش مدام»، نوشتهٔ ماریو بارگاس یوسا، ترجمهٔ عبدالله کوثری، نشر نیلوفر.

Leave A Comment

Your email address will not be published.