دوبووار، سیمون

دوبووار، سیمون

سیمون دوبووار فیلسوف، نویسنده، فمنیست و اگزیستانسیالیست فرانسوی در قرن بیست بود. او را یکی از بنیانگذاران فمنیست  بعد از ۱۹۶۸ می‌دانند و معروف‌ترین اثرش «جنس دوم» است. با وجود این، داستان‌های بسیاری نیز نوشته است. او در سال ۱۹۸۶ در ۷۶ سالگی درگذشت. 
 

از این پدیدآورنده