الفت، مژده

الفت، مژده

مژده الفت نویسنده و مترجم اهل کرمانشاه و فارغ‌التحصیل رشتة علوم آزمایشگاهی است. از الفت دو مجموعه داستان و چند ترجمه از نویسندگان معاصر ترکیه منتشر شده که معروف‌ترین آنها کتاب زنی با موهای قرمز نوشتة اورهان پاموک است. الفت با همین ترجمه در جمع برگزیدگان دومین دورة جایزة ترجمة ترکی استانبولی مؤسسه «یونس امره» قرار گرفت.
 

از این پدیدآورنده