طهماسبی، عظیم

طهماسبی، عظیم

عظیم طهماسبی مترجم کتاب ساقه بامبو نوشتهٔ سعود السنعوسی است.

از این پدیدآورنده