السنعوسی، سعود

السنعوسی، سعود

سعود السنعوسی سال ۱۹۸۱ در کویت به دنیا آمد. او از اعضای انجمن نویسندگان و عضو کانون روزنامه‌نگاران کویت است. در کنار اسماعیل فهد اسماعیل و لیلی عثمان از معدود نویسندگان کشور کویت است که در عرصه رمان‌نویسی عربی به جایگاه درخور توجهی دست یافته است. زندانی آینه‌ها، بونسای و پیرمرد و ساقه‌ بامبو از کتاب‌های معروف او هستند که این آخری در سال ۲۰۱۳ برنده جایزه بوکر عربی شد.
 

از این پدیدآورنده