میرعباسی، کاوه

میرعباسی، کاوه

مترجم پرکار ایرانی که زاده ۱۳۳۴ است و دانش‌آموختهٔ کارگردانی سینما و ادبیات اسپانیایی. او آثار متعددی از فوئنتس، بورخس، مارکز، یوسا و … را به فارسی برگردانده است.
 

از این پدیدآورنده

گذرگاه
کورمک مک‌کارتی- کاوه میرعباسی