امجد، امیر

امجد، امیر

امیر امجد مترجم پرکاری است که در کارنامه او آثاری از دوباتن تا مارتین مک‌دونا مشاهده می‌شود.

از این پدیدآورنده