دوباتن، آلن

دوباتن، آلن

آلن دوباتن نویسندة‌ سوئیسی-انگلیسی است که به خاطر آثارش در حوزة‌ فلسفه بسیار معروف است. دوباتن که در هاروارد دورة‌ دکتری فلسفه را پشت ‌سر می‌گذاشت با نیمه‌کاره رهاکردن دانشگاه، به نوشتن آثار فلسفی به زبان ساده روی آورد و با نوشتن کتاب‌هایی با این مضامین به شهرت رسید. «جستارهایی در باب عشق»، «تسلی‌بخشی‌های فلسفه»، «‌چگونه پروست می‌تواند زندگی‌ شما را دگرگون کند» از مهم‌ترین آثار او هستند.

از این پدیدآورنده