کاپوتی، ترومن

کاپوتی، ترومن

ترومن کاپوتی، رمان‌نویس امریکایی، عمده‌ٔ شهرتش را مدیون کتاب «در کمال خونسردی» است. کتابی که بر اساس یک جنایت واقعی و با ارجاعات دقیق نوشته شده است. کاپوتی در واقع با این رمان سبک خاصی را در نوشتن رمان ابداع کرده که خودش به آن «رمان غیرداستانی» می‌گوید. از او کتاب‌های بسیاری به فارسی ترجمه شده است. 

از این پدیدآورنده