آبه، کوبو

آبه، کوبو

 در سال ۱۹۲۴ در توکیو به‌ دنیا آمد. پدرش در آنجا پزشک بود و عضو دانشکدهٔ پزشکی. با تشویق او، در سال ۱۹۴۳ به دانشگاه پزشکی رفت، اما هرگز طبابت نکرد. نخستین کتابش - علامت جاده در انتهای خیابان- را در سال ۱۹۴۸ منتشر کرد. در سال ۱۹۵۱ مهم‌ترین جایزهٔ ادبی ژاپن، آکتاگاوا  را دریافت کرد. او را از پیشگامان جریان آوانگارد در ژاپن می‌دانند. وی همچنین به‌عنوان  کارگردان تئاتر و عکاس نیز شناخته شده است.

از این پدیدآورنده