آقاجانی، سمیه

آقاجانی، سمیه

سمیه آقاجانی متولد 1360 در اصفهان، فارغ‌التحصیل دکترای ادبیات تطبیقی دانشگاه دمشق است. کتاب جنبش آزادیبخش فلسطین (فتح)نخستین کتاب و رمان بیروت 75 اولین اثر ادبی است که از عربی به فارسی ترجمه کرده است

از این پدیدآورنده