آشوری، داریوش

آشوری، داریوش

داریوش آشوری متولد ۱۳۱۷، دانش‌آموخته اقتصاد، در حوزه‌های زیادی از جمله جامعه‌شناسی، فلسفه، زبان‌شناسی، تاریخ‌ادبیات و اقتصاد تألیفات و ترجمه‌های زیادی دارد. از جمله مهم‌ترین آثار او می‌توان به فرهنگ علوم سیاسی (نشر مروارید) و فرهنگ علوم انسانی (نشر مرکز) اشاره کرد که منبع و مرجع بسیاری از دانش‌آموختگان این رشته‌ها بوده است.

دغدغه‌های زبانی و به چالش کشیدن زبان فارسی و امکانات آن برای ترجمه همواره برای آشوری جذاب و محل بحث بوده است. او ده‌ها مقاله درباره فارسی نویسی نوشته و دلایل عقب‌ماندگی زبان فارسی نوشته که در کتابی با عنوان «بازاندیشی زبان فارسی» توسط نشر مرکز چاپ شده است. او با ترجمه مکبث تلاش کرده امکانات زبان فارسی برای برگرداندن یکی از سخت‌ترین متون انگلیسی زبان را بسنجد. 

او همچنین ترجمه تعدادی از آثار نیچه را از زبان اصلی بر عهده داشته است (فراسوی نیک و بد، تبارشناسی اخلاق و غروب بت‌ها و البته چنین گفت زرتشت) که علاوه بر دقت فلسفی به لحاظ زبانی هم بسیار محل بحث بوده‌اند. 

آشوری یکی دیگر از مهم‌ترین آثار فلسفی غرب را نیز ترجمه کرده است؛ شهریار ماکیاولی. 

آشوری دو کتاب درباره شعر منتشر کرده. یکی شعر و اندیشه که در آن تأملاتی فلسفی و زبانی دارد در باب امکانات شعر و کتابی هم درباره حافظ شاعر قرن هشتم که نگاهی است زبانی و جامعه‌شناسانه به نثر حافظ و امکانات زبانی‌اش که به شکلی پاردادوکسیکال هم عارفانه‌اند و هم رندانه. البته که این کتاب در زمان انتشار بسیار محل بحث بوده است. 

 

از این پدیدآورنده

مکبث
ویلیام شکسپیر، داریوش آشوری