شکسپیر، ویلیام

شکسپیر، ویلیام

ویلیام شکسپیر شاعر، نویسنده، بازیگر و نمایشنامه نویس انگلیسی که عموماً با عنوان بزرگ‌ترین ادیب انگلیسی زبان و بزرگ‌ترین نمایشنامه‌نویسان تاریخ شناخته می‌شود. مجموعه آثار شکسپیر مشتمل بر اشعار و نمایشنامه‌ها، حاوی ۳۹ نمایش‌نامه و ۱۳۹ سونات، دو شعر منثور بلند و چندین شعر کوتاه است. 
 

درباره‌ٔ شکسپیر آثار زیادی به فارسی برگردانده شده‌اند. از جمله؛


* مونالیزای ادبیات: مقالاتی دربارهٔ هملت، گزینش و ویرایش مهدی امیرخانلو، نیلوفر
* ابلهان زمان: سیری در تراژدی‌های شکسپیر، نورتراپ فرای، ترجمهٔ هلن اولیایی‌نیا، نشر فردا
* ویلیام شکسپیر: نویسنده یا روانشناس، هلن اولیایی‌نیا، نشر فردا
* شکسپیر، جرمین گریر، ترجمهٔ عبدالله کوثری، طرح نو
* شکسپیر معاصر ما، یان کات، ترجمهٔ رضا سرور، بیدگل
فروید، قرائتی از شکسپیر، هارولد بلوم، ترجمهٔ اکبر افسری، هرمس
* شکسپیر، فرانک هالیدی، ترجمهٔ هوشنگ رهنما، هرمس
* شکسپیر و کارناوال پس از باختین، رونلد نولد، ترجمهٔ رؤیا پورآذر، هرمس
* چگونه شکسپیر بخوانیم، نیکولاس رویل، ترجمهٔ تورج سلحشور، رخداد نو
* معمای شکسپیر، خورخه لوئیس بورخس،ترجمهٔ امید روشن ضمیر، نیلا
* لطف بخشش: اندیشه‌هایی دربارهٔ شکسپیر، پیتر بروک، ترجمهٔ حمید احیاء، نیلا
* راز شکسپیر، مارتین لینگز، ترجمهٔ سودابه فضایلی، قطره. 
* سیر تحول جلوه‌های خیالی شکسپیر، ولفگانگ‌اچ کلمن، ترجمهٔ سیدحسن معافی‌مدنی، سوره مهر
* شکسپیر و کتاب مقدس، استیون مارکس، ترجمهٔ مریم بیاد و زهرا امینی، جنگل
* دانش و بینش حقوقی شکسپیر، ویلیام راشتن، ترجمهٔ محمد علی نوری، نشر گنج دانش
* بررسی آثار شکسپیر، مارتین استفن، فیلیپ فزانکس، ترجمهٔ شراره‌سادات شبیری، مشکوة
* ویلیام شکسپیر، تری ایگلتون، ترجمهٔ محسن ملکی و مهدی امیرخانلو، نشر مرکز

از این پدیدآورنده

مکبث
ویلیام شکسپیر، داریوش آشوری