کامو، آلبر

کامو، آلبر

در سال ۱۹۱۳ متولد شد. او‌ نویسنده، فیلسوف و روزنامه نگار فرانسوی بود. او یکی از نویسندگان بزرگ قرن بیستم و خالق کتاب مشهور بیگانه و مقاله جریان‌ساز افسانه سیزیف است.


کامو در سال ۱۹۵۷ به خاطر «آثار مهم ادبی که به روشنی به مشکلات وجدان بشری در عصر حاضر می‌پردازد» برندهٔ جایزه نوبل ادبیات شد. 

با وجود اینکه کامو یکی از متفکران مکتب اگزیستانسیالیسم شناخته می‌شود همواره این برچسب خاص را رد می‌کرد. در مصاحبه‌ای در سال ۱۹۴۵ کامو هرگونه همراهی با مکاتب ایدئولوژیک را تکذیب کرد و گفت: «نه، من اگریستانسیالیسم نیستم. هم سارتر و هم من همیشه متعجب بوده‌ایم که چرا نام ما را پهلوی هم می‌گذارند.»

کامو در کودکی زندگی فقیرانه خود را در خانواده ای که پدر را از دست داده بود گذراند. شاید در نتیجه همین زندگیست که در آثار او فقر، زندگی همراه با رنج و از دست داذن اعضای خانواده به روشنی به چشم میخورد.

او با تمام‌سختی هایی که پیش رویش قرار داشت به تحصیل ادامه داد و در رشته فلسفه لیسانس گرفت.

او در آن سال ها و بعد از آن به نگاشتن آثار ادبی خود پرداخت.

کامو در سال ۱۹۶۰ و در سن ۴۸ سالگی بر اثر سانحه رانندگی درگذشت.

از این پدیدآورنده