دیهیمی، خشایار

دیهیمی، خشایار

خشایار دیهیمی متولد ۱۳۳۴ در تبریز مترجم و ویراستار آثار ادبی و فلسفی‌ست و تاکنون بیش از صدوبیست عنوان کتاب ترجمه کرده و ویراستاریِ بیش از صد عنوان کتاب و سرپرستی مجموعه‌‌های مختلف ادبی و فلسفی را عهده‌دار بوده است.


دیهیمی در سال ۱۳۵۸ با نشریه‌ی جنبش همکاری می‌کرد و سال‌ها بعد در انتشار نشریه‌ی نگاه نو با محمدتقی بانکی و علی میرزایی به عنوان دبیر شورای نویسندگان مشارکت داشت و پس از مدتی فقط با نوشتن و ترجمه‌کردن به همکاری با نگاهِ نو ادامه داد. دیهیمی در سال ۱۳۶۵ در انتشارات انقلاب اسلامی (علمی و فرهنگی) مشغول به کار شد و در ویرایش کتاب تاریخ تمدن با این نشر همکاری کرد. در دهه‌ی ۱۳۷۰ مجموعه‌ی «نسل قلم» به سرپرستی دیهیمی منتشر شد. دیهیمی علاوه بر ترجمه و ویرایش به تدریس فلسفه‌ی سیاسی و ترجمه در مؤسسه‌‌ی رخداد تازه و پرسش پرداخته است.


از ترجمه‌های خشایار دیهیمی که توسط نشر نی منتشر شده می‌توان به «یادداشت‌های یک دیوانه»، «روح پراگ»، «گفت‌وگو با مرگ»، «اروپا از دوران ناپلئون»، «مجموعه‌ی تاریخ فلسفه‌ی سیاسی»، «تفسیرهای جدید بر فیلسوفان سیاسی مدرن»، «فرهنگ اندیشه‌های سیاسی»، «نظریه‌ی نظم خودانگیخته» و «نویسندگان روس» اشاره کرد.

از این پدیدآورنده