نصری، امیر

نصری، امیر

نصری، امیر

امیر نصری، متولد ۱۳۵۸، فارغ‌التحصیل دکتری فلسفه است. او دانشیار گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی است. برای اطلاع از کتاب‌های تألیفی، ترجمه، مقالات چاپ‌شده و پایان‌نامه‌هایی که استاد راهنما یا مشاور آنها بوده است، به آدرس زیر مراجعه کنید:

http://simap.atu.ac.ir/cv/6124012/                           

 

از این پدیدآورنده