فرنودفر، فریده

فرنودفر، فریده

فرنودفر، فریده

فریده فرنودفر، متولد ۱۳۵۸، پژوهشگر و مترجم، دکتری خود را در رشته‌ی فلسفه از دانشگاه بازل سوئیس دریافت کرده است. او آثاری را در حوزه‌ی تاریخ فلسفه، فلسفه هنر، اگزیستانسیالیسم، الاهیات و اسطوره‌شناسی ترجمه کرده است. او یکی از مترجمان اصلی مجموعة «فرهنگ‌نامة تاریخی مفاهیم فلسفه» به زبان فارسی است.

کتاب‌شناسی

الهیات نخستین فیلسوفان یونان، ورنر یگر، حکمت.

صدر مسیحیت و پایدیای یونانی، ورنر یگر، حکمت.

مسئله‌ی تقصیر، کارل یاسپرس، ترجمة فریده فرنودفر و امیر نصری، چشمه.

درآمدی بر‌ اندیشه‌ی هانس بلومنبرگ، ترجمة فریده فرنودفر و امیر نصری، چشمه.

آن‌چه هنر است، آرتور کلمن دانتو، چشمه.

عقلانیت و تساهل در اسلام از دیدگاه لسینگ، ترجمة فریده فرنودفر و الهام حسینی بهشتی، دانشگاه ادیان و مذاهب.

زیبایی، راجر اسکروتن، ترجمة فریده فرنودفر و امیر نصری، مینوی خرد.

فلسفه فرهنگ، والف کونرزمان، ترجمة فریده فرنودفر و الهام حسینی بهشتی، مینوی خرد.

ت‍ج‍رب‍ه‌ زی‍ب‍اش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌، دای‍ان‍ه ک‍ال‍ی‍ن‍س‍ون‌، فرهنگستان هنر.

محمد (ص) و آیات خدا: قرآن و آینده اسلام، نصرحامد ابوزید، هلال سزگین، علم.

ترجمه و شرح تئوگونی هسیودس، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

اسطوره، رابرت‌ آلن سگال، بصیرت.

 

از این پدیدآورنده