اسپینوزا

اسپینوزا

اسپینوزا

اسپینوزا فیلسوف مشهور هلندی است. او در سال ۱۶۳۲ به دنیا آمد و در سال ۱۶۷۷ درگذشت. مهم‌ترین اثر او اخلاق است. 

از این پدیدآورنده