شرکت سهامی انتشار

شرکت سهامی انتشار

شرکت سهامی انتشار

شرکت سهامی انتشار در سال ۱۳۳۷ فعالیت خود را آغاز کرد و تا کنون کتاب‌های بسیاری را روانه‌ی بازار کرده است. 

از این پدیدآورنده