فردوسی، علی

فردوسی، علی

فردوسی، علی

علی فردوسی نویسنده، مترجم و استاد دانشگاه نوتر دام است. او دکترای خود را در رشته‌ی جامعه‌شناسی در سال ۱۹۵۸ از دانشگاه پنسیلوانیا دریافت کرده و بسیاری از آثار فلسفی را ترجمه کرده است.

از این پدیدآورنده