ایشی‌گورو، کازوئو

ایشی‌گورو، کازوئو

 

از کازوئو ایشی‌گورو کتاب‌های زیادی به فارسی موجود است. 

بازمانده‌‌ی روز، نجف دریابندری، کارنامه

هرگز ترکم مکن، مهدی غبرایی، افق

هرگز رهایم مکن، سهیل سمی، ققنوس

تسلی‌ناپذیر، سهیل سمی، ققنوس

منظر پریده‌رنگ تپه‌ها، امیر امجد، نیلا

وقتی یتیم بودیم، مژده دقیقی، هرمس

غول مدفون، امیرمهدی حقیقت، چشمه

از این پدیدآورنده