یاری دهنوی، مراد

یاری دهنوی، مراد

دکتر مراد یاری دهنوی عضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان است. او چند کتاب و مقاله با موضوع تعلیم و تربیت تألیف و ترجمه کرده است. در میان مقالات و کتاب‌های او به‌طور خاص مبحث «فلسفه برای کودکان» جایگاه برجسته‌ای دارد. از ترجمه‌های او می‌توان به ترجمة کتابی از «ران شاو» با عنوان «فلسفه در کلاس درس: پرورش مهارت‌های فکری دانش‌آموزان و ایجاد انگیزه در آنان برای یادگیری» و از تألیفات او می‌توان به کتاب‌های «درآمدی بر برنامة فلسفه برای کودکان» و «زنده بیدار در کوی تعلیم و تربیت ایران: روایت‌هایی از سیره معلمی و سفره زندگانی استاد دکتر علی شریعتمداری» اشاره کرد.

از این پدیدآورنده