عشق اول من؛ رنج بکشیم اما دوست داشته شویم

معرفی و نقد کتاب تهران| وقتی پای اخبار نشسته‌ایم و درد و بدبختی آدم‌هایی که جنگ زندگی‌شان را نابود می‌کند می‌بینیم، فکر می‌کنیم امکان ندارد کسی بتواند در این شرایط دوام بیاورد. اما واقعیت این است که زندگی از هر جنگی قوی‌تر است و آدم‌های جان‌به‌دربرده از بزرگ‌ترین مصائبِ تاریخ گواه این مدعایند. ایوان کلیما، نویسنده‌ی ۸۸ ساله‌ی اهل چک، بازمانده‌ی یکی از بزرگ‌ترین مصیبت‌های تاریخ، در تمام آثارش با

ادامه مطلب