هدایت در هندوستان؛ مؤلّف هرگز نمی‌میرد

معرفی و نقد کتاب تهران| یک محقق جوان هندی ردّ صادق هدایت را در هندوستان زده‌است. او توانسته با دشواری خانه‌ی هدایت در بمبئی را پیدا کند و حتی از روی نوشته‌های هدایت توانسته حدس بزند هدایت در کدام طبقه و در کدام آپارتمان زندگی می‌کرده‌ است. کتاب هدایت در هندوستان با کارآگاه‌ بازی ادبی و قیقاج‌زدن روی مرز ظریفی که میان تاریخ ادبیات و نظریه‌ی ادبی وجود دارد، دریچه‌ی

ادامه مطلب