آیشمن در اورشلیم؛ پر کردن چاله‌های فراموشی

ستیز با قدرت، ستیز حافظه با فراموشی است.میلان کوندرا معرفی و نقد کتاب تهران| بی‌صبرانه منتظر خواندن ترجمه‌ی فارسی آیشمن در اورشلیم بودم؛ کتابی که هانا آرنت در سال ۱۹۶۴ منتشر کرد. آرنت به اورشلیم سفر کرد تا شاهد مستقیم دادگاهی باشد که متّهم اصلی‌اش چند ماه پیشتر توسط سرویس‌های مخفی اسرائیلی از آرژانتین ربوده شده بود تا در این دادگاه به اتهامات بی‌شمارش در طول سال‌های دهشتناک حکمرانی آدولف

ادامه مطلب