امکان فلسفه در وضعیت میانه

استنباطی از کتاب «گفت‌وگویی میان هگل و فیلسوفان اسلامی» اثر دکتر حمید طالب‌زادهخداوند مرا به زندگی فیلسوفانه مأمور ساخته تا خود را و دیگری را به آزمون بگذارم. آپولوژی سقراط.28هـ4-6معرفی و نقد کتاب تهران | در وهله‌ی نخست نمی‌توان نسبت به هر کوششی که مدعی برقراری نسبتی ...ادامه مطلب