گفتار اندر سبب پدیدآوردن بخش ادبیات کهن فارسی

معرفی و نقد کتاب تهران| واژه‌ی یونانی کَنون[1] در اصل به میله یا خط‌کش اندازه‌گیری اشاره دارد و با توسّع معنایی به فهرست یا کاتالوگ نیز اطلاق می‌شده‌است. سپس‌ مقامات کلیسا این واژه را در اشاره به فهرست کتاب‌هایی در انجیل عبری و عهد جدید که معقتد بودند آنها کتب مقدس اصیلند، ب...ادامه مطلب