دسته بندی ادبیات کلاسیک فارسی

در معنی شاهنامه؛ پاسخ به یک پرسش

معرفی و نقد کتاب تهران| وب‌سایت معرّفی و نقد کتاب تهران از خلاصه‌کردن مقالات مرتبط با ادبیّات کلاسیک فارسی دو هدف زیر را دنبال می‌کند:معرّفی پژوهش‌هایی که مطالعۀ آن‌ها برای مخاطبان غیرتخصّصی ادبیات نیز امکان‌پذیر است یا تلخیص پژوهش‌های تخصصی‌تر به شکلی قابل استفاده ب...ادامه مطلب

سلسه گفتارهای وزن شعر فارسی

1. مقدمه: ماهیت وزن شعر فارسیمعرفی و نقد کتاب تهران| هدف نهایی ما از این سلسله گفتارها، آشنایی کامل مخاطبانِ غیرمتخصص با اوزان شعر فارسی و قواعد حاکم بر آن است، و از آن مهم‌تر، مهارت به‌کارگیری این قواعد برای موزون خواندن و درنتیجه درست خواندن اشعار، که اهمیت فراوانی در دری...ادامه مطلب

مادرِ مِیْ؛ کهن‌ترین خمریۀ (در دسترس) فارسی

معرفی و نقد کتاب تهران | نخستین قصیدۀ منتخب معرفی و نقد کتاب تهران، اوّلین نمونۀ در دسترس «خمریّه» در ادب فارسی است: قصیدۀ موسوم به «مادرِ مِیْ» از رودکی. خمریّه به شعری اطلاق می‌شود که در وصف شراب سروده شده‌باشد. نمونه‌های عالی خمریۀ فارسی را می‌توان در قصاید منوچهری دامغان...ادامه مطلب

گفتار اندر سبب پدیدآوردن بخش ادبیات کهن فارسی

معرفی و نقد کتاب تهران | واژه‌ی یونانی کَنون[1] در اصل به میله یا خط‌کش اندازه‌گیری اشاره دارد و با توسّع معنایی به فهرست یا کاتالوگ نیز اطلاق می‌شده‌است. سپس‌ مقامات کلیسا این واژه را در اشاره به فهرست کتاب‌هایی در انجیل عبری و عهد جدید که معقتد بودند آنها کتب مقدس اصیلند، ...ادامه مطلب